Manifestival

Cultureel programma waarin dromen van Groningers centraal staan.

Het door professionals opgestelde dagprogramma, waarin plaats is voor onder andere cultuur, maatschappij en Gronings erfgoed, zorgt ervoor dat Groningers elkaar ontmoeten, er gewerkt wordt aan de gezamenlijke droom en natuurlijk ook dat iedereen een leuke dag met elkaar heeft. De toegang tot het festival is gratis en wordt de inwoners aangeboden door alle gemeenten in de provincie. Naast de inwoners zijn tal van partners betrokken om een zo breed mogelijk draagvlak te bereiken waarmee nut en noodzaak voor het opstellen van de Groningse droom wordt onderschreven.

Bestuurders werken aan een manifest.

Tegelijkertijd hebben de gemeentelijke bestuurders uit de provincie de taak om gedurende het festival te werken aan een manifest waarin zij de drie doelen van de Groningse droom centraal stellen. Het manifestival is het sluitstuk in medio 2019 van een participatietraject waar de dromen van de Groningers samenkomen en de input vormen voor het culturele programma. De inventarisatie van deze dromen vindt onder andere in samenwerking plaats met maatschappelijke en culturele organisaties die in de haarvaten van de Groningse samenleving zijn genesteld. De definitieve vorm van dit participatietraject staat niet nog niet vast.

Het bestuurlijke deel van het manifestival verdient een intensief traject en professionele aanpak om het te doen slagen. Investeren in het bestuurlijke traject is van essentieel belang om uiteindelijk de droom te kunnen realiseren. Via een aantal voorbereidende sessies worden de fundamenten voor het manifest gelegd. Juist in dit stadium is het van belang dat bestuurders met elkaar in gesprek komen, elkaar leren kennen en samen gaan onderzoeken wat de droom is en hoe deze is te realiseren.

Tijdens het manifestival wordt vanuit het gelegde fundament een manifest opgesteld en unaniem door alle gemeentelijke bestuurders gedragen. Binnen het manifest zullen thema’s zoals bestrijding van krimp, economische vitaliteit, behoud van voorzieningen, Groninger landschap en solidariteit een plek krijgen.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: