Groene Rook

Onze droom voor Groningen

De provincie Groningen is een trots gebied met flinke ambities, maar dat ook te kampen heeft met tal van thema’s die om aandacht en oplossingen vragen.
De afgelopen jaren stonden onderwerpen als aardgaswinning, aardbevingsproblematiek, energietransitie, aantasting van het landschap, bevolkingskrimp, behoud van voorzieningen, digitalisering, mobiliteit en de bestuurlijke toekomst volop in de schijnwerpers.

Onbedoeld hebben deze gevoelige onderwerpen de saamhorigheid binnen de provincie en wellicht ook over de provinciegrenzen onder druk gezet.
De antwoorden op deze vraagstukken zijn niet makkelijk te geven; de oplossingen zullen grensverleggend van aard moeten zijn en zullen alleen worden gevonden met de inzet van inwoners, ondernemers en bestuurders die gezamenlijk een brede coalitie vormen.

De in oprichting zijnde stichting Groene Rook is de aanjager en facilitator voor het vormen van die noodzakelijke brede coalitie.

Doelstelling
Tijdens het manifestival ‘Groene Rook’, georganiseerd door en voor Groningers, staat de droom voor de provincie centraal. De droom moet de kapstok zijn voor de noodzakelijke oplossingen die de leefbaarheid binnen de provincie vergroot en zorgt voor toekomstperspectief.
Jong en oud, man en vrouw, Stad en Ommeland, bewoner en bestuurder gaan samen werken aan de droom voor Groningen waarin drie doelen centraal:

1. verbinden door het overbruggen van verschillen
2. gezamenlijk weer trots kunnen zijn door elkaar iets te gunnen
3. blik op de toekomst richten

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑